Zdravstveno  varstvo

Zdravstveno preventivni program na šolah poteka po Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

 

Zdravnik šole je gospa Andreja Golnar, dr. med., spec. spl. med. Kontaktna oseba za izvedbo sistematičnih pregledov bo VMS, gospa Simona Hliš.

 

Zdravstveno vzgojna predavanja bodo potekala v okviru sistematičnih pregledov in po dogovoru glede na priložen program ter aktualno problematiko na šoli.

 

Okvirni mesečni razpored zdravstveno preventivnega programa:

September:

Sistematični pregledi učencev osmih razredov: Pregled vključuje odvzem krvi, urina in preizkus sluha z audiometrom ter poklicno usmeritev.

 

Oktober:

Sistematični pregledi učencev šestih razredov: Pregled vključuje tudi cepljenje deklic proti humanem papiloma virusu. Deklice bodo cepljene dvakrat, prvič ob sistematičnem pregledu in drugič čez šest mesecev. Na drugo dozo cepljenja bodo deklice vabljene s starši. Cepljenje ni obvezno, zato morajo starši podpisati izjavo, da se s cepljenjem strinjajo.

 

Januar:

Medicinsko poklicno usmerjanje: Timska obravnava na šoli in po potrebi izdajanje zdravniških potrdil za vpis v srednje šole.

 

Marec, april:

Sistematični pregledi učencev tretjih razredov. Ob pregledu bodo cepljeni proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju.

Sistematični pregledi učencev prvih razredov: Pregled vključuje tudi cepljenje proti hepatitisu B (tretja doza) in audiometrijo.

 

April, maj:

Pregledi otrok pred vstopom v šolo. Vstopniki bodo cepljeni proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in proti hepatitisu B (prva doza). Po štirih tednih bodo cepljeni še z drugo dozo proti hepatitisu B. Otroke ob pregledih spremljajo starši.

 

Celoletna opravičila od pouka športa

Celoletna opravičila od pouka športa pridobivajo otroci skupaj s starši pri lečečih zdravnikih.

Opravičila za izostanke od pouka

Učenec dobi zdravniško opravičilo, če manjka več kot pet šolskih dni in je obiskal zdravnika.

 

Sistematični pregledi in cepljenja bodo potekali v Dispanzerju za šolske otroke in mladino Celje v dopoldanskem času. Učence spremlja razrednik. Sistematični pregled traja predvidoma 4 do 5 ur in obsega: zdravstveno vzgojo, pregled zdravstvene dokumentacije, osebno in družinsko anamnezo, socialno anamnezo, somatski pregled, razgovor z razrednikom, obvestila osebnim zdravnikom in staršem, cepljenja po programu. Na koncu sistematičnega pregleda bo vsak otrok dobil pisno obvestilo staršem o opravljenem sistematičnem pregledu.

Delo v Dispanzerju za šolske otroke in mladino poteka vsakodnevno od 7. do 14. ure (razpored zdravnic je na oglasni deski v dispanzerju, dosegljiv pa je tudi na internetu) in od 13. do 20. ure. Ob sobotah poteka dežurna služba od 8. do 16.30 ure. Enkrat tedensko bo vsaka zdravnica popoldne na razpolago svojim pacientom, izjemoma pa tudi drugim (nujna stanja).

 

V okviru sistematičnih pregledov bo potekal tudi program zdravstvene vzgoje:

 1. razred: Zdrav način življenja prvošolca
 2. razred: Preživljanje prostega časa
 3. razred: Odraščanje
 4. razred: Gibam se

 

Učenci bodo deležni tudi vzgoje za zdravje v obsegu dveh ur na razred, ki jo bodo izvajali  zdravstveni delavci. Vsebine bodo naslednje:

 1. razred: Zdrave navade – spodbujamo zdrave navade prvošolcev
 2. razred: Osebna higiena
 3. razred: Zdrav način življenja
 4. razred: Skrb za telo
 5. razred: Preprečevanje poškodb
 6. razred: Odraščanje in medsebojni odnosi
 7. razred: Duševno zdravje – Pozitivna samopodoba in stres
 8. razred: Zasvojenost
 9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost

 

Kontaktna oseba za vzgojo za zdravje bo VMS Albina Preložnik.

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

Dostopnost