OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA

Strokovni delavci:

Zap. št. Ime in priimek Predmet Razrednik  Naloge
1 Helena VERDEV, svetnica     Ravnateljica, MEPI
2 Monika KALUŽA, svetovalka MAT  8. b

Pomočnica ravnatelja, lopolis

3 Darja ARH CENTRIH, svetovalka TJA, TJF    
4 Anja BELOŠEVIĆ

MAT

 
5 Marija BULE, svetovalka RAP 5. a Promet
6 Sabina CMOK TJA, OPB  
7 Žiga ČEHOVIN
ROID    Spletna stran šole
8 Sonja FELDIN, svetovalka DSD, OPB  

Vodja aktiva OPB,

šolski sklad

9 Marjeta GRADIŠNIK MIRT, svetovalka NAR, KEM, BIO   Mladinsko raziskovalno  delo
10 Urška GLAVNIK, svetovalka LUM    
11 Iza HERMAN, mentorica
RAP 1. b Vodja aktiva I. triade
12 Damjana HROVAT, mentorica SLJ 7. b  
13 Danica JAKOP IRŠIČ, svetovalka RAP  2. b EKO šola
14 Petra JANEŽIČ GEO  
15 Boštjan KETIŠ, svetnik MAT, FIZ    Vodja naravoslovnega aktiva
16 Jernej KOBALE ŠPO  7. a Vodja športnega aktiva
17 Marko KUNTARIČ
ŠPO, OPB    projekt ZGDPO
18 Mateja KOVAČ, mentorica ŠSD   Šolska svetovalna služba
19 Mojca KRIŽNIK, svetovalka RAP 3. b

Novoletna tržnica in

dobrodelni koncert

20 Sonja KUGLER, svetovalka RAP 1. a

Predsednica Sveta zavoda, koordinatorica dela z nadarjenemi učenci
mladinski tisk

21 Katja MEDVED, svetovalka TJA, ZGO  8. c Šolska skupnost učencev, šolski parlament
22 Petra MERC, svetovalka SLJ, TJN  6. b  
23 Suzana MILJEVIĆ, mentorica TJA, OPB    
24

Mojca PREBIL PODPEČAN,

svetovalka

KNJ  

Šolska knjižnica,

učbeniški sklad

25 Tamara PRELOŽNIK, mentorica DKE, ZGO, OPB    
26 Bernarda PRELOŽNIK KINK, svetovalka GUM, OPB  9. b Vodja družboslovnega aktiva, Mladinski PZ
27 Alja PILIH ŽOHAR
KEM  
28 Klara RAZNOŽNIK, mentorica GUM, OPB  9. a Otroški PZ
29 Vlasta ROŽIČ, svetovalka RAP  1. a EKO šola
30 Mateja SAMASTUR, svetovalka SLJ  8. a

Šolski radio

31 Nataša SEDEJ, svetovalka RAP  4. b Vodja aktiva II. triade
32 Marjanca TANŠEK, svetovalka RAP  5. b  
33 Mojca TROBENTAR, svetovalka MAT, TIT   Evropska vas
34 Irena TUŠEK, mentorica RAP    
35 Anja ULAGA DSD    
36 Elvira VALANT, svetovalka RAP  4. a  
37 Danica VERGILAS, svetovalka ŠPO    Vodja aktiva športa
38 Blanka TERAN GOBEC ZGO, DKE  6, a  
39 Marija ZORKO, svetovalka RAP 3. a  EKO šola
         
 

Leonida RADALJAC, svetovalka

Marjeta KOROŠEC, svetnica

Tjaša TIRŠEK

Kaja KRAJNC

Tanita PRAŽEN

DSP

DSP

DSP

DSP

DSP

   

Ostali delavci:

1

Katja KOVAČ

poslovna sekretarka

2

Dragica MILJEVIČ

računovodkinja

3

Blaž JOŠT

kuhar

4

Majda BREŽNIK

kuharica

5

Tatjana VEBER

kuharica

6

Andrej RANČNIK

hišnik

7

Mojca JELOVŠEK

čistilka

8

Rada ĐUKIĆ

čistilka

9

Daliborka SUVAJAC

čistilka

10

Mojca CVETIČ

čistilka

11

Bojana KAPLJA

čistilka

12

Tjaša KRIVEC

spremljevalka

 

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
Fax:+386 3 780 61 20
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

 

no images were found

Dostopnost