NPZ

Nacionalno preverjanja znanja je obvezno ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (slovenščina, matematika in tuji jezik) in ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja (slovenščina, matematika in tretji predmet).

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni osnovni šoli. Za OŠ Ljubečna je tretji predmet TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
Fax:+386 3 780 61 20
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

 

 

20210923_091102 20210923_093432 20210923_104659 20211002_114540
Dostopnost