Sodelovanje s starši

Razredniki posameznih oddelkov:

Sonja Kugler, 1. a

Iza Herman, 1. b

Vlasta Rožič, 2. a

Danica Jakop Iršič, 2. b

Marija Zorko, 3. a

Mojca Križnik, 3. b

Elvira Valant, 4. a

Nataša Sedej, 4. b

Marija Bule, 5. a

Marjanca Tanšek, 5. b

Blanka Teran Gobec, 6. a

Petra Merc, 6. b

Jernej Kobale, 7. a

Damjana Hrovat, 7. b

Mateja Samastur, 8. a

Monika Kaluža, 8. b

Katja Medved, 8. c

Klara Raznožnik, 9. a

Bernarda Preložnik Kink, 9. b

 

 

Razredniki bodo imeli govorilne ure enkrat tedensko – dopoldne v svojih kabinetih.

Čas svojih govorilnih ur in govorilnih ur učiteljev razrednega učiteljskega zbora bodo razredniki sporočili staršem na 1. roditeljskem sestanku.

 

Poleg govorilnih ur v dopoldanskem času, ko bodo učitelji dosegljivi v svojih kabinetih, bomo imeli praviloma vsak prvi torek v mesecu skupne govorilne ure od 18.00 do 19.00 ure. Te govorilne ure bodo organizirane v matičnih učilnicah. Takrat bodo na šoli dosegljivi vsi strokovni delavci.

Datumi popoldanskih skupnih govorilnih ur (7):

  • torek, 4. oktober
  • torek, 8. november
  • torek, 6. december
  • torek, 3. januar
  • torek, 7. marec
  • torek, 4. april
  • torek, 9. maja

 

 

5.2 RODITELJSKI SESTANKI

 

  • sestanek: četrtek, 8. september
  • sestanek: četrtek, 9. februar

Enega izmed roditeljskih sestankov načrtuje vsak razrednik glede na dejavnosti oddelka (tečaji, šole v naravi …).

Roditeljski sestanki bodo časovno potekali po triadah:

– 16.00, I. triada,

– 17.30, II. triada,

– 19.00, III. triada

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

Dostopnost