OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA

Strokovni delavci:

Zap. št.

Ime in priimek

Predmet

Razredništvo

 Naloge

   1.                 

Helena VERDEV

svetnica

 

 

ravnateljica

 

   2.                 

Monika KALUŽA

svetovalka

MAT

9. b

pomočnica ravnateljice

Lopolis

   3.                 

Darja ARH CENTRIH

svetnica

TJA, FI1, FI2, FI3

 

 

   4.                 

Marija BULE

svetovalka

RAP

5. a

promet

   5.                 

Sabina CMOK

mentorica

TJA, OPB

6. a

vodja aktiva OPB

   6.                 

Žiga ČEHOVIN

ROID

 

spletna stran šole

   7.                 

Sonja FELDIN

svetovalka

OPB

 

druga učiteljica v razredu

šolski sklad

   8.                 

Marjeta GRADIŠNIK MIRT

svetovalka

NAR, KEM, BIO

 

vodja naravoslovnega aktiva

mladinsko raziskovalno delo

   9.                 

Urška GLAVNIK

svetovalka

LUM

 

 

 10.               

Iza HERMAN

mentorica

 

2. b

vodja aktiva I. triade

 11.               

Lidija HOČEVAR ŽAGER

MAT

 

 

 12.               

Damjana HROVAT

mentorica

SLJ

8. b

šolska kronika

 13.               

Danica JAKOP IRŠIČ svetovalka

RAP

 1. b

mladinski tisk

 14.               

Petra JANEŽIČ

GEO, OPB

 

 

 15.               

Jernej KOBALE

ŠPO

 8. a

 

 16.               

Mateja KOVAČ

mentorica

ŠSD

 

šolska svetovalna služba

 17.               

Vesna KRAŠOVEC

ŠSD, DSP

 

šolska svetovalna služba

vodja aktiva svetovalnih delavk

 18.               

Mojca KRIŽNIK

svetovalka

RAP

3. b

 

 19.               

Sonja KUGLER

svetovalka

RAP

2. a

predsednica Sveta zavoda

koordinatorica dela z nadarjenimi učenci

 20.               

Marko KUNTARIČ

ŠPO, OPB

 

vodja projekta ZGDPO

 21.               

Katja MEDVED

svetovalka

TJA, ZGO

 9. c

šolska skupnost učencev

šolski parlament

 22.               

Petra MERC

svetovalka

SLJ, TJN

7. b

 

 23.               

Suzana MILJEVIĆ

mentorica

TJA, OPB

 

 

 24.               

Alja PILIH ŽOHAR

KEM, GOS

6. b

org. šolske prehrane

 25.               

Mojca PREBIL PODPEČAN

svetnica

KNJ

 

šolska knjižnica

učbeniški sklad

 26.               

Bernarda PRELOŽNIK KINK svetovalka

GUM, OPB

 

vodja družboslovnega aktiva

mladinski pevski zbor

 27.               

Klara RAZNOŽNIK

mentorica

GUM, OPB

 

otroški pevski zbor

 28.               

Vlasta ROŽIČ

svetovalka

RAP

 1. a

 

 29.               

Mateja SAMASTUR

svetovalka

SLJ

 9. a

šolski radio

šolska spletna stran

 30.               

Nataša SEDEJ

svetovalka

RAP

 4. b

vodja aktiva II. triade

 31.               

Marjanca TANŠEK

svetovalka

RAP

 5. b

 

 32.               

Blanka TERAN GOBEC

ZGO, DKE

7. a

 

 33.               

Mojca TROBENTAR

svetovalka

MAT, TIT

 

 

 34.               

Irena TUŠEK

mentorica

RAP

 

 

 35.               

Anja ULAGA

DSD, JV, OPB

 

Evropska vas

 36.               

Elvira VALANT

svetovalka

RAP

 4. a

 

 37.               

Danica VERGILAS

svetovalka

ŠPO

 

vodja aktiva športa

 38.               

Marija ZORKO

svetovalka

RAP

3. a

 

 39.               

Karin RAJH

FIZ

 

 

 Mobilne specialne pedagoginje (OŠ Glazija)

 40.             

Leonida RADALJAC

svetovalka

DSP

 

 

 41.

Marjeta KOROŠEC

svetnica

DSP

 

 

 

 42.

Andreja ARZENŠEK

DSP

 

 

 

 43.

Tanita SMREKAR

DSP

 

 

 

 44.

Tamara JELEN

DSP

 

 

 

 Ostali delavci:

1.              

Tjaša KRIVEC

poslovna sekretarka

2.              

Dragica MILJEVIĆ

računovodkinja

3.              

Majda BREŽNIK

kuharica

4.              

Tatjana VEBER

kuharica

5.              

Blaž JOŠT

kuhar

6.              

Simonca KOVČE (nadomeščanje)

kuharica

7.              

Andrej RANČNIK

hišnik

8.              

Mojca JELOVŠEK

čistilka

9.              

Rada ĐUKIĆ

čistilka

10.          

Daliborka SUVAJAC

čistilka

11.          

Mojca CVETIČ

čistilka

12.          

Bojana KAPLJA

čistilka

 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

Dostopnost