Prometna varnost

Prometna varnost učencev je predvsem skrb staršev ali zakonitih zastopnikov, ki morajo poskrbeti, da znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu, in jih morajo, dokler tega še ne zmorejo sami,  spremljati ali jim zagotoviti spremstvo v prometu, tudi na šolskih poteh. Skrb lokalnih skupnosti, šol, svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugih strokovnih organov in organizacij pa mora biti, da poskrbijo za zagotavljanje pogojev za varstvo otrok (varne prometne površine, preventivne dejavnosti, vzgojne akcije in pomoč pri prečkanju ceste na najnevarnejših mestih na šolskih poteh), še posebej v prvem tednu septembra, ko se na prometnih površinah pojavljajo tudi prvošolci.

Varna šolska pot

varna_pot

Prihajanje  učencev  v šolo in obnašanje v prometu

Učenci naše šole prihaja v šolo s šolskim prevozom, peš, s kolesom oziroma jih pripeljejo starši. Učenci in starši morate poznati osnovna pravila obnašanja v prometu glede na različne načine prihajanja v šolo in odhajanja domov.

Več o prometni varnosti in zakonodaji pa lahko preberete v publikaciji.

DIGITALNI NAČRT ŠOLSKIH POTI

Varna šolska pot je eden izmed pogojev za večjo varnost otrok v cestnem prometu. O vsakdanji poti učencev v šolo in nazaj se pogovarjamo od prvega šolskega dne. Učence opozarjamo na pravočasni prihod in varnost v prometu, pri čemer posebej omenimo kritične točke. Da bi bile v novem šolskem letu poti preglednejše, smo pripravili digitalizacijo šolskih poti.

Prometna varnost učencev  je  skrb tudi staršev ali zakonitih zastopnikov, ki morajo poskrbeti, da znajo njihovi otroci varno sodelovati v prometu, in dokler tega še ne zmorejo, jih morajo spremljati ali jim zagotoviti spremstvo v prometu tudi na šolskih poteh.

Načrt z izrisanimi šolskimi potmi najdete na tej povezavi:  https://www.lillyval.si/os-ljubecna-celje

Vozni redi šolskih avtobusnih prevozov:

V šolo učence pripeljejo štirje avtobusi. Prvi pripelje učence z Vrh, Teharij, Slanc, Bukovžlaka, Začreta in Glinskega, drugi iz Trnovelj, tretji iz Zadobrove in četrti iz Bovš in Pristave. Avtobusi prispejo v šolo do 8. ure.

Za odhod domov imamo pet avtobusov. Prvi pelje za Bovše ob 13. uri, trije avtobusi odpeljejo učence domov ob 13.30 uri, ob 14.10 uri odpelje drugi avtobus za Bovše, zadnji avtobus povezuje vse linije razen Pristave in Bovš, in odpelje izpred šole ob 14.20 uri. Učenci lahko v dneh šolskega pouka koristijo tudi vse redne avtobusne linije.

 

CELJE-TRNOVLJE-ZADOBROVA-LJUBEČNA ŠOLA

Postajališče

Čas odhoda

Celje Citycenter

07:17

Trnovlje Murko

07:18

Trnovlje Štor

07:20

Trnovlje Ratej

07:22

Zadobrova/Škofji vasi

07:23

Arclin K

07:31

Ljubečna Mravlje

07:32

Ljubečna GD

07:33

Ljubečna Opekarna

07:34

Ljubečna šola

07:35

TRNOVLJE OBRTNA C.-ZADOBROVA-LJUBEČNA ŠOLA

Postajališče

Čas odhoda

Trnovlje obrtna c. Pavlič (PL)

07:26

Zadobrova/Škofji vasi

07:30

Zadobrova Kveder

07:32

Zadobrova Vogrinc

07:33

Arclin K

07:34

Ljubečna Mravlje

07:35

Ljubečna GD

07:36

Ljubečna Opekarna

07:37

Ljubečna šola

07:38

 

LJUBEČNA ŠOLA-LESKOVEC-TRNOVLJE

Postajališče

Čas odhoda

 

Ljubečna Šumer

13:30

 

Leskovec/Ljubečni

13:32

 

Trnovlje Ratej

13:34

 

Trnovlje Štor

13:36

 

Trnovlje Murko

13:38

 

Sp.Hudinja

13:39

 

Celje Citycenter

13:41

 

 

 

TEHARJE-VRHE-SLANCE-ZAČRET-GLINSKO-LJUBEČNA ŠOLA

Postajališče

Čas odhoda

Čas odhoda

Teharje Mlinarjev Janez

07:10

14:03

Vrhe Sv.Ana (PL)

07:13

14:00

Slance (PL)

07:16

13:57

Bukovžlak Vrečar (PL)

07:17

13:51

Bukovžlak Rezar (PL)

07:19

13:51

Bukovžlak Grobišče (PL)

07:20

13:54

Bukovžlak Gobec K

07:23

13:51

Trnovlje plinarna

07:25

13:49

Trnovlje obrtna cona

07:26

13:48

Trnovlje obrtna c. Pavlič

 

13:47

Trnovlje Gaji

07:27

13:46

Začret K

07:29

13:45

Začret

07:30

13:44

Glinsko (PL)

07:37

13:37

Žepina K

07:40

13:34

Žepina

07:42

13:32

Ljubečna šola

07:44

13:30

 

BOVŠE-LJUBEČNA ŠOLA

Postajališče

Čas odhoda

Čas odhoda

Čas odhoda

Bovše

07:40

13:23

14:31

Razgor

07:43

13:20

14:28

Bezovica/Vojniku

07:50

13:33

14:21

Pristava/Vojniku K

07:56

13:18

14:15

Šmiklavž pri Šk.vasi

07:58

13:16

14:13

Ljubečna GD

08:01

 

 

Ljubečna Opekarna

08:02

 

 

Ljubečna šola

08:03

13:15

14:09

LJUBEČNA ŠOLA-ARCLIN-ZADOBROVA

Postajališče

Čas odhoda

Ljubečna Šumer

13:30

Ljubečna Opekarna

13:32

Ljubečna GD

13:33

Ljubečna Mravlje

13:34

Arclin K

13:35

Zadobrova/Škofji vasi

13:36

Zadobrova Hojnik (PL)

13:40

 

 

 

ZADNJI AVTOBUS – KROŽNO

Postajališče

Čas odhoda

Ljubečna Š (PL)

14:15

Ljubečna Mravlje

14:18

Arclin K

14:19

Zadobrova Vogrinc ()PL)

14:20

Zadobrova/Škofji vasi

14:21

Zadobrova Kveder (PL)

14:23

Trnovlje Ratej

14:25

Trnovlje Štor

14:27

Trnovlje Murko

14:29

Sp.Hudinja

14:30

Celje Citycenter

14:32

Celje Pocinkovalnica

14:34

Trnovlje plinarna

14:36

Trnovlje Gaji

14:38

Trnovlje Kolenc (PL)

14:39

Začret K

14:40

Začret Pantner (PL)

14:41

Žepina

14:44

Žepina K (PL)

14:46

Bukovžlak K.

14:51

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

Dostopnost