Tekmovanja

Učenci bodo tekmovali na tekmovanjih iz znanj, na športnem področju  ter na različnih natečajih z likovnega in literarnega področja.

Tekmovanja bodo potekala na šolskem, regijskem in državnem nivoju.

Priprava učencev na posamezna tekmovanja ter izvedba šolskih tekmovanj:

 • Cici vesela šola (1. do 4. razred, Irena Tušek)
 • Vesela šola (Nataša Sedej – 4. do 6. razred, Elvira Valant – 7. do 9. razred)
 • Kaj veš o prometu (Marija Bule)
 • Bober (Dragana Prepelič)
 • Tekmovanje iz matematike (Mojca Trobentar, Monika Kaluža, Darja Potočnik in razredničarke razredne stopnje)
 • Tekmovanje iz logike (Monika Kaluža)
 • Tekmovanje iz razvedrilne matematike (Monika Kaluža)
 • Tekmovanje logična pošast (Monika Kaluža)
 • Tekmovanje Matemček (Monika Kaluža)
 • Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelave – LEGO (Vlasta Rožič),
 • Tekmovanje iz fizike (Darja Potočnik)
 • Tekmovanje iz botanike (Marjeta Gradišnik Mirt)
 • Tekmovanje iz kemije (Marjeta Gradišnik Mirt)
 • Tekmovanje iz biologije (Marjeta Gradišnik Mirt)
 • Tekmovanje iz slovenskega jezika (razredničarke od 2. do 5. razreda, Mateja Samastur, Damjana Hrovat)
 • Tekmovanje iz angleškega jezika (Sabina Cmok)
 • Tekmovanje iz nemškega jezika (Petra Merc)
 • Tekmovanje iz zgodovine (Tamara Preložnik)
 • Tekmovanje iz geografije (Helena Verdev)
 • Športna tekmovanja (Danica Vergilas, Simon Rožman, Jernej Kobale)
 • Tekmovanje iz računalništva (Dragana Prepelič)